НАШИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕКИП

Димче Миладиноски

Управител

Завършил медицина в медицински университет Варна.

Работи и специализира сърдечно съдова хирургия под ръководството на проф. Владимир Данов - доктор хонорис кауза в "Света Марина" - Варна, Работи и специализира сърдечно съдова хирургия под ръководството на проф. Людмил Бояджиев в национална кардиологична болница София. Работи и специализира под ръководството на академик Жан Митрев в Скопие болница "Филип Втори".

Награден със сребърен орден от лекарския съюз България за лекар на годината, с национална значимост за Р.България. Доктор на медицинските науки от 2012г. Лекар на годината за 2012г. награден със сребърна значка за национални заслуги към Р. България от БЛС. Завършва Курсове и практики в България и чужбина. Преподава на студенти.Работи и специализира спешна медицина. Специализира харвестинг хирургия. Председател на националната асоциация на хосписите в Република България. Д-р Миладиноски е основател на устава приет от членовете на асоциацията. През 2022г. придобива научно звание Академик. Председател на народно читалище "Димитър и Константин Миладиновци - Струга, Бургас". Основава най-голямата морска библиотека в Р. България. Автор на книги награден в гр.Суботица- Сърбия със златен пръстен, притежател на белият орден за заслуги. член на БЛС МЛК ЕАТХЦХ ФЕТЦХ.

МИСИЯ
Специализирани услуги от съвременната палиативна медицина с резултати базирани на бърза и прецизна диагностика в многопрофилните болници за активно лечение и по- добра колаборация със специализираните лечебни заведения - хосписи, повишаване нивото на здравните услуги и цялата здравна система в страната. Стандартизация и професионализъм в работната етика която да създава една институция достойна за уважение и почит. Равенство на достъп до здравната система еднакъв за всички в страните от Европейският съюз. Мисията на д-р Миладиноски е да допринася за благосъстоянието на хората, чрез прилагане на неговото мото "Винаги до Вас" в специализираната палиативна грижа в проучванията , проектирането и създаването на специализирани терапевтични молове - хосписи, които облекчават болката, възстановяват здравето и удължават живота. Да насочваме израстването в тази област където показваме максимум сила и способности ; да привличаме хора и центрове, непрекъснато да надграждаме в тези области чрез обучение и придобиване на знание. Да бъдем ненадминат стандарт за сравнение и да бъдем признати като специализиран център с всеотдайност, честност , почтеност и добра грижа. Да признаваме личните качества на служителите, да признаваме личните качества на пациентите. Да създаваме справедлива печалба, за да можем да изпълняваме своите задължения, да поддържаме растежа си и да постигаме своите цели а с това целите за по-добро бъдеще на Република България.

ВИНАГИ ДО ВАС !

Болногледачи и асистенти :

Траянка Тодосиева, Петя Стоянова, Галина Русева, Гергана Чанкова, Цеца Радойска, Стоянка Николова, Дарина Демостенова

Административен секретар :

Валентина Димитрова.