В ХОСПИСА СЕ ПРИЕМАТ ПАЦИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА КАТО ПАЦИЕНТИТЕ С ПРЕСНИ ИНСУЛТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ БАРОКАМЕРА ПРОЦЕДУРИ

Основният пакет дейности, които предлага хоспис Mиладиноски ЕООД включва:

 • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
 • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване, сондово хранене
 • лекарска визитация
 • консултация със специалисти при нужда
 • рехабилитация
 • лабораторни изследвания
 • сърдечна, абдоминална ехография, ЕКГ, ЕКГ холтер,
 • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
 • социални и духовни грижи
 • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи
 • Хосписът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти.

Допълнителни дейности

 • Безплатни фризьорски и козметични услуги
 • Безплатно пране на лично бельо, дрехи и постелно бельо по медицински стандарт
 • Безплатно - индивидуален план на лечение от кинезитерапевт и лекар-специалист по физикална терапия и рехабилитация
 • Безплатно ползване на залата за лечебна физкултура, както и масажни столове за механотерапия
 • Лечебен масаж от масажист
 • Безплатно ползване на цифрова телевизия и интернет в цялата сграда
 • Безплатен индивидуален план на проследяване на пациент от специалист по неврология, кардиология, вътрешни болести, хирургия и кожни болести
 • Безплатно третиране на рани, както и ползване на специални вакуум машини и проследяване от лекар специалист по кожни заболявания
 • Ежедневна дезинфенкция три пъти на ден. Специално спазване на мерки за превенция на Ковид-19
 • Възможност за видеоконферентна връзка на тежко болни с близките
 • Всички помещения са климатизирани и охранявани от видеонаблюдение.
 • Всички помещения са с контрол на достъп.
 • Денонощна телефонна връзка с медицински сектор : 0879 411 939, жилищен сектор : 0879 411 941
 • Важно
  Важно : за тежко-болни пациенти изрично умоляваме всички близки и пациенти да не носят лично бельо - такова се предоставя безплатно от хосписа.
 • Важно
  Важно : Разходите за лекарства и консумативи за нововъзникнали се оплаквания не се заплащат допълнително.
 • Възможност за компютърна томография ( скенер ) и ЯМР ( ядрено-магнитен резонанс) имаме договор за предоставянето им.

За информация и записване за час за преглед наберете ни на 0879 106 760, 0700 13 943 вътр.1 или на телефон 055 043 057

Цени хоспис

Цените за настаняване са между 800 и 1500 лв месечно, с включени разходи за храна, медицинско обслужване, санитарни грижи и материали, рехабилитация. Разходите за лекарства и консумативи за нововъзникнали се оплаквания не се заплащат допълнително. Цените се определят съгласно състоянието на пациента.