Disable Preloader

ПИШЕТЕ НИ

Email: hospitalmiladinoski@abv.bg

ПОЗВЪНЕТЕ

+359 879 106 760
055 043 057

Лечебно заведение / Хоспис

В ХОСПИСА СЕ ПРИЕМАТ ПАЦИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА КАТО ПАЦИЕНТИТЕ С ПРЕСНИ ИНСУЛТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ ОТ БАРОКАМЕРА ПРОЦЕДУРИ

- Основният пакет дейности, които предлага хоспис Mиладиноски ЕООД включва:

  • 24 часа медицинско наблюдение, сестрински грижи и санитарно обслужване
  • 24 часова грижа и наблюдение на тежко болни, поставяне на инжекции, системи, обезболяване, сондово хранене
  • лекарска визитация
  • консултация със специалисти при нужда
  • рехабилитация
  • лабораторни изследвания
  • сърдечна, абдоминална ехография, ЕКГ, ЕКГ холтер,
  • четирикратно хранене с възможност за диетично хранене при нужда
  • социални и духовни грижи
  • пълно хигиенно обслужване и пране на постелъчно и лично бельо и дрехи

Хосписът разполага с антидекубитални дюшеци, кислородни апарати и необходимата апаратура за обслужване на тежко болни пациенти.

Допълнителни дейности

По желание предлагаме посещения на посещение на фризьор и козметик.

За информация и записване за час за преглед наберете ни на 0879 106 760,
0700 13 943 вътр.1
или на телефон 055 043 057

Цени хоспис

Ценитеза настаняване са между 25 - 55 лв дневно, с включени разходи за храна, медицинско обслужване, санитарни грижи и материали, рехабилитация. Разходите за лекарства и консумативи за нововъзникнали се оплаквания не се заплащат допълнително.

За справка на потребителите, прилагаме най-общо описание на групите, в които разпределяме нашите пациенти според обема грижи:

I-ва група: подвижни, здрави, с тонус, на самообслужване - 25 лв/дневно

II-ра група: слаби, неподвижни, с риск от падане/счупване, невъзможност за цялостно самостоятелно обслужване, къпане, хранене, неориентирани или след ортопедични операции - 30 лв/дневно

III-та група: неподвижни с риск от залежаване и развите на декубитални рани, в съзнание, контактни, но абсолютно зависими от грижите на персонала за хранене, къпане, прием на лекарства, периодично обръщане, всички физиологични нужди - 40 лв/дневно

IV-та група: абсолютно неподвижни в много тежко състояние, с декубитални рани, залежали, в коматозно състояние. или абсолютно неориентирани, неконтактни терминално болни или онкологично болни в напреднал стадий, абсолютно зависими от грижите на персонала - 55 лв/дневно

ЦЕНИТЕ ВАЖАТ ПРИ МЕСЕЧЕН ПРЕСТОЙ

Хоспитал Миладиноски© 2018. All right reserved.